60-jarig bestaan van Geologische Vereniging Mente et Malleo Weert | Geologie.nu

Nieuws archief

 • 60-jarig bestaan van Geologische Vereniging Mente et Malleo Weert

  12-07-2017
  In het kader van het jubileum wordt een tentoonstelling georganiseerd onder de titel “De Onrustige Arrde Vanaf september 2017 t/m januari 2018 is er een bijzondere tentoonstelling te bezoeken in het kader van het 60-jarig bestaan van Geologische Vereniging Mente... Lees meer
 • GEA penningmeester ontvangt lintje

  13-04-2017
  Fred Tromp, neemt afscheid als penningmeester van Stichting Geologische Aktiviteiten. Op zaterdag 8 april tijdens de GEA-stafdag, aan het einde van de gezamenlijke GEA-NGV lezingen dag, namen we samen met een groot aantal stafleden, afscheid van Fred. Het bestuur had... Lees meer
 • NGV themadagen 2017 en 2018

  NGV themadagen 2017 en 2018

  07-03-2017
  De datums voor de NGV themadagen voor 2017 en 2018 zijn vastgelegd, en de onderwerpen.  Zodra de titels en programma’s bekend zijn worden die op de agenda en de op de NGV website bekend gemaakt.  25 november 2017: Archeologie en... Lees meer
 • Sibelco groeves gesloten voor publiek

  Sibelco groeves gesloten voor publiek

  08-05-2016
  De groeves van de firma Sibelco zijn wereldwijd voorlopig gesloten voor het publiek. In Nederland betreft dit de groeves bij Winterswijk en ‘t Rooth. Het hoofdbestuur en de plaatselijke afdelingen van de NGV zijn in gesprek met de directie om... Lees meer
 • 3 D model Nederlandse Ondergrond

  3 D model Nederlandse Ondergrond

  12-05-2016
  De Geologische Dienst Nederland heeft de Nederlandse ondergrond in kaart gebracht en verwerkt tot 3D modellen. Er zijn vier ondergrondmodellen: GeoTop gaat tot 50m diepte, en beschrijft de grondsoort en geologische eenheid als attributen van een voxelraster met een resolutie... Lees meer
 • Mineralogisch-Geologisch Museum Delft feestelijk heropend

  Mineralogisch-Geologisch Museum Delft feestelijk heropend

  24-01-2016
  Op 23 april werd in Delft het Mineralogisch-Geologisch Museum, MGM, gevestigd in het voormalige Instituut voor Mijnbouwkunde, heropend.
 • Vereniging Hona 50 jaar

  Vereniging Hona 50 jaar

  24-01-2016
  Een halve eeuw geleden kwamen een aantal vrienden samen om een vereniging te stichten. Ze hadden een achtergrond van scoutsleven, met natuurtochten en natuurverkenningen…